NR.

CRT

COD NUMERIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULTAT SELECȚIE

1

941

Inginer II

Birou AAT

ADMIS

2

944

Economist II

Birou AAT

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările  şi completările legale în vigoare HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

În data de 13.03.2024, ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

           pentru ocuparea:

 

  • două posturi de asistenți medicali generaliști în cadrul Secției Chirurgie Generală, perioadă determinată;
  • un post de muncitor calificat II – electrician, perioadă nedeterminată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi o probă practică sau interviu

  • proba scrisă va avea loc în data de 03.2024  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu, nr.12
  • proba practică/interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  • la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs (Birou RUNOS Albu Alina -tel. 0757499239 ) până la data de 04.03.2024 ora 16ºº

A N U N Ţ 

     În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară, ale HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

în data de 26.02.2024 ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării

în treapta imediat superioară pentru  posturile

- economist I în cadrul Biroului AAT

- inginer I în cadrul Biroului AAT

Examenul constă într-un test grilă redactat, pe baza bibliografiei de  către comisia de examinare  

            Proba scrisă va avea loc în data de  26.02.2024 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12- sala de ședințe din cadrul Pavilionului Central Corp B-P+1E