În vederea completării resurselor financiare necesare achiziționării de echipamentente de protecție pentru personal și pacienți, și dezinfectanți, necesare pentru prevenire infectării cu COVID 19 se pot face donații sau sposorizări în contul:

CONT DONAȚII:  RO39TREZ59721F370100XXXX   

BANCA:  TREZORERIA VATRA DORNEI

SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI
COD FISCAL: 4535414

Mulțumim tuturor celor care au contribuit sau vor contribui.

   CONDUCEREA SPITALULUI


 

În data de 05.07.2021  ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

 

organizează 

CONCURS

 

          În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006- republicată, următoarele funcţii:

 

-          şef secţie medicină internă;

-          şef secţie chirurgie generală

-          şef secţie obstetrică – ginecologie

-          şef secţie boli infectioase

-          compartiment primiri urgențe

-          şef  aborator analize medicale

-          şef laborator radiologie şi imagistică medicală

 


 

 

În data de 05.07.2021  ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei 

 

organizează 

 

CONCURS 

 

          În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006- republicată, următoarele funcţii:

 

-          şef secţie medicină internă;

 

-          şef secţie chirurgie generală

 

-          şef secţie obstetrică – ginecologie

 

-          şef secţie boli infectioase

 

-          compartiment primiri urgențe

 

-          şef  aborator analize medicale

 

-          şef laborator radiologie şi imagistică medicală