În vederea completării resurselor financiare necesare achiziționării de echipamentente de protecție pentru personal și pacienți, și dezinfectanți, necesare pentru prevenire infectării cu COVID 19 se pot face donații sau sposorizări în contul:

CONT DONAȚII:  RO39TREZ59721F370100XXXX   

BANCA:  TREZORERIA VATRA DORNEI

SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI
COD FISCAL: 4535414

Mulțumim tuturor celor care au contribuit sau vor contribui.

   CONDUCEREA SPITALULUI

         

A N U N Ţ

 

În urma examenului  din data de 17.01.2022 de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a economistului II din cadrul biroului RUNOS și a economistului I din cadrul biroului financiar contabilitate  s-au consemnat următoarele rezultate

 ANUNȚ

Rezultate selecție dosare angajare fără concurs entru posturile : de asistent medical generalist încadrul CPU, de registrator medical în cadrul CPU, un post de spălătoreasă în cadrul spălătoriei semiautomate