În vederea completării resurselor financiare necesare achiziționării de echipamentente de protecție pentru personal și pacienți, și dezinfectanți, necesare pentru prevenire infectării cu COVID 19 se pot face donații sau sposorizări în contul:

CONT DONAȚII:  RO39TREZ59721F370100XXXX   

BANCA:  TREZORERIA VATRA DORNEI

SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI
COD FISCAL: 4535414

Mulțumim tuturor celor care au contribuit sau vor contribui.

   CONDUCEREA SPITALULUI

 

 

A N U N Ţ

CONSILIUL    DE   ADMINISTRAŢIE  al Spitalului Municipal Vatra Dornei

scoate la concurs postul de manager de spital

            În conformitate cu prevederile Regulamentulu de organizare şi desfăşurare  a concursului pentru ocuparea  funcţiei de manager aprobat prin HCL nr.14 din 31.08.2021  aprobat în conformitate cu OMS nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii

 

 ANUNȚ

Încheiat azi 14.10.2021 pentru consemnarea rezultatelor dosarelor admise/respinse pentru examenul/conursul de ocupare a următoarelor posturi