A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republiată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Horărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 27.09.2018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

           pentru ocuparea: 

  • 1 post de asistent medical generalist  în cadrul compartimentul de  neurologie- perioadă determinată
  • 1 post de asistent medical generalist în cadrul secţiei chirurgie generală -perioadă determinată
  • 1 post de asistent medical principal în cadrul compartimentului infecţii asociate -perioadă nedeterminată
  • 1 post technician RX  debutant în cadrul laboratorului RX –perioadă nedeterminată
  • 3 posturi de îngrijitoare de curăţenie în cadrul secţiei medicină internă - perioadă nedeterminată

Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media în urma susţinerii probei  scrise

Rezultat  examen

1

Albu Alina Nicoleta

Economist I-birou RUNOS

95 puncte

PROMOVAT

2

Fîrdea Felicia

Economist I-birou financiar contabil

95 puncte

PROMOVAT

3

Robu Paula Nicoleta

Referent specialitate II-birou AAT

95 puncte

PROMOVAT

Întocmit secretar comisii

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii 250/2016 pentru modificare  completarea  OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare

În data de 02.08.2018 orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru