NR. CRT.

COD IDENTIFICARE CANDIDAT

FUNCŢIA PENTRU CARE SUSŢINE EXAMINAREA

NOTĂ FINALĂ

REZULTAT FINAL

1

3235

director financiar contabil

7,50

PROMOVAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR.

CRT

COD NUMERIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULTAT SELECȚIE

1

3235

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

COMITET DIRECTOR

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ 

    În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară, ale HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

în data de 24.05.2024 ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării

în treapta imediat superioară pentru  postul de  

- referent I în cadrul Structurii de Management a Calității Serviciilor Medicale