În vederea completării resurselor financiare necesare achiziționării de echipamentente de protecție pentru personal și pacienți, și dezinfectanți, necesare pentru prevenire infectării cu COVID 19 se pot face donații sau sposorizări în contul:

CONT DONAȚII:  RO39TREZ59721F370100XXXX   

BANCA:  TREZORERIA VATRA DORNEI

SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI
COD FISCAL: 4535414

Mulțumim tuturor celor care au contribuit sau vor contribui.

   CONDUCEREA SPITALULUI

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar , OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 20.07.2022, orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

CONCURS

           pentru ocuparea:

-1/2 post vacant de consilier juridic I în cadrul Compartimentului Juridic -perioadă nedeterminată

-1 post de medic în cadrul  Structurii de Management al calității –perioadă nedeterminată

-1 post vacant de consilier juridic debutant în cadrul  Structurii de Management al calității –perioadă  nedeterminată

-1 post de economist debutant în cadrul Biroului de Statistică și Evaluare Medicală- perioadă nedetermintă

-1 post de merceolog debutant – în cadrul Biroului AAT- perioadă nedeterimnată

-2 posturi vacante de asistent medical generalist(PL) în cadrul Secției de Medicină Internă-  perioadă nedeterminată

-2 posturi vacante de asistent medical generalist(PL) în cadrul Secției de Medicină Internă-  perioadă determinată

-1 post de asistent medical generalist (PL) în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe- perioadă nedeterminată

-1 post vacant de îngrijitoare de curățenie  în cadrul Secției chirurgie generală -perioadă nedeterminată

-2 posturi vacante de îngrijitoare de curățenie  în cadrul Secției de Medicină Internă -perioadă nedeterminată

-1 post de îngrijitoare de curățenie în cadrul Laboratorului  de Radiologie și Imagistică Medicală-perioadă nedeterminată

-1 post de muncitor calificat- fochist IV - perioadă nedeterminată

-1 post de garderobier- perioadă nedeterminată

- 1 post muncitor necalificat- perioadă nedeterminată