În data de 05.07.2021  ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei 

 

organizează 

 

CONCURS 

 

          În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006- republicată, următoarele funcţii:

 

-          şef secţie medicină internă;

 

-          şef secţie chirurgie generală

 

-          şef secţie obstetrică – ginecologie

 

-          şef secţie boli infectioase

 

-          compartiment primiri urgențe

 

-          şef  aborator analize medicale

 

-          şef laborator radiologie şi imagistică medicală

    În urma examenului  din data de 06.05.2021 de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a operatorului debutant din cadrul farmaciei cu circuit închis s-au consemnat următoarele rezultate

Nr.

crt.

COD IDENTIFICARE  CANDIDAT

Postul pentru care sustine examenul

Media în urma susţinerii probei  scrise

Rezultat  examen

1

4072

Operator date III - farmacie

100 puncte

PROMOVAT

Nr. Crt.

Cod identificare candidat

FUNCŢIA PENTRU CARE SUSŢINE EXAMINAREA

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT SUSŢINERE PROIECT

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

1

4266

director financiar contabil

5,75

-

-

RESPINS

2

4314

director medical

9.00

9,50

9,76

ADMIS/9,42