CATALOG   DEFINITIV

 

Pentru consemnarea rezultatelor obţinute la probele A,B și C  la examenul de ocupare a unui post de medic specialist în specialitatea obstetrică ginecologie

 ANUNŢ 

În urma finalizării examenului din data de 30.12.2019 ,comisiile de examen/concurs  au consemnat următoarele: 

 

A N U N Ţ

 

Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 30.12.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.7824 din 19.12.2019 următoarele: