RAPORT  FINAL 

Având în vedere faptul că până la data de 16.07.2021 ora 16 ,termenul limită pentru depunere a dosarelor, pentru examenul din data de 26.07.2021  în  vederea ocupării funcției specifice comitetului director de director financiar contabil nu s-a înscris niciun candidat comisia de examinare declară închis concursul

 

Secretar comisie,

Alina Albu

 

A N U N Ţ

            În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului/ examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director aprobat prin Decizia nr.30 din 18.03.2021  respectând prevederile Ordinului nr. 284 / 2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice- cu modificările și completările legale ulterioare și  ale Legii nr.95/2006 – reforma în domeniul sănătăţii- actualizată

SPITALUL MUNICIPAL   VATRA   DORNEI   ORGANIZEAZĂ CONCURS/ EXAMEN  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR : DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

            Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu,nr.12, Loc.Vatra Dornei, jud.Suceava şi constă în :

·         test grilă– pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică prevăzută în bibliografie şi se va desfăşura în data de 26.07.2021 ora 10ºº

·         susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului  şi se va desfăşura în data de 26.07.2021 ora 14ºº

·         interviul de selectie şi se va desfăşura în data de 26.07.2021 ora 15ºº


 

În data de 05.07.2021  ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

 

organizează 

CONCURS

 

          În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006- republicată, următoarele funcţii:

 

-          şef secţie medicină internă;

-          şef secţie chirurgie generală

-          şef secţie obstetrică – ginecologie

-          şef secţie boli infectioase

-          compartiment primiri urgențe

-          şef  aborator analize medicale

-          şef laborator radiologie şi imagistică medicală