A N U N Ţ

 

Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 30.12.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.7824 din 19.12.2019 următoarele:

 

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 12.02.2020  ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr. 7585  din 10.12.2019 că dna Butnariuc Irina Mădălina îndeplineşte condiţiile legale în vederea susţinerii examenulului de ocuparea a unui post de medic specialist în obstetrică ginecologie  .

 

Secretar comisie concurs,

 

 

A N U N Ţ

 

în data de 12.02.2020  ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei 

 

organizează 

 

CONCURS  

 

În conformitate cu  prevederile  OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 

 

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea obstetrică ginecologie – în cadrul secţiei obstetrică ginecologie -  perioadă nedeterminată

 

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea boli infecțioase – în cadrul secției boli infecțioase – perioadă nedeterminată

 

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea anestezie și terape intensivă – în cadul secției chirurgie generală – perioadă nedeterminată

 

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în medicină de urgență  - în cadru CPU –perioadă determinată

 

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în radiologie și imagistică medicală  în cadrul laboratorului de radologie și imagistică medicală – perioadă determinată