ANUNŢ

    În urma finalizării examenului /concursului din data de 27.05.2022 ,comisiile de examen/concurs  au consemnat următoarele:

 
   

 A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului/examenului din data de 23.05.2022 ,comisiile s-au întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.  5001 din 23.05.2022  următoarele:

 

                                                                   REZULTATE  FINALE  EXAMEN

      În urma finalizării examenului din data 12.05.2022 în vederea ocupării unor posturi contractuale,cu normă întreagă și perioadă nedeterminată ,comisiile au consemnat următoarele: