A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 25.06.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.3675 din 18.06.2019 următoarele:

                                               A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 25.06.2019,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

  • unui post de asistent medical generalist în cadrul secţiei medicină internă – perioadă determinată
  • unui post de asistent medical generalist în cadrul secţiei obstetrică ginecoloie – perioadă determinată
  • unui pst de asistent medical debutant în cadrul secţiei chirurgie generală – perioadă nedeterminată
  • unui post de îngrijitoare curăţenie în cadrul secţiei chirurgie generală-perioadă nedeterminată
  • unui post de asistent medical şef  secţiei chirurgie generă
  • unui post de asistent medical şef compartiment primiri urgenţe

În urma finalizării examenului din data de 22.05.2019 ,comisiile de concurs au consemnat următoarele: