ANUNȚ

În data de 12.04.2022  ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

          În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006- republicată, următoarele funcţii:

     Începând cu data de 29.01.2022, testarea RT-PCR SaRS-CoV-2 se desfăşoară şi în zilele de sâmbătă după cum urmează:

  • program recoltare probe la cerere 08.00-12.00;  
  • program Laborator biologie moleculară 12.00-19.00.

 

         

A N U N Ţ

 

În urma examenului  din data de 17.01.2022 de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a economistului II din cadrul biroului RUNOS și a economistului I din cadrul biroului financiar contabilitate  s-au consemnat următoarele rezultate