ANUNȚ

           Persoanele care și-au depus dosarul în vederea ocupării postului de șofer în cadrul unității se vor prezenta  în data de 06.10.2021 la sediul  din str.Mihai Eminescu,nr.12 la ora 13 °° pentru susținerea probei scrise.

 

 

 

ANUNŢ 

 

În urma finalizării examenului /concursului din data de 04.10.2021 ,comisiile de examen/concurs  au consemnat următoarele: