A N U N Ţ

 

            În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului/ examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director aprobat prin Decizia nr.30 din 18.03.2021  respectând prevederile Ordinului nr. 284 / 2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice- cu modificările și completările legale ulterioare și  ale Legii nr.95/2006 – reforma în domeniul sănătăţii- actualizată

SPITALUL MUNICIPAL   VATRA   DORNEI   ORGANIZEAZĂ CONCURS/ EXAMEN  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR : DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

            Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu,nr.12, Loc.Vatra Dornei, jud.Suceava şi constă în :

  • test grilă– pentru verificarea cunoştinţelor din 19. 10.2023 ora 10ºº
  • susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului şi se va desfăşura în data de 19.10.2023 ora 14ºº
  • interviul de selectie şi se va desfăşura în data de 19.10.2023 ora 15ºº

 REZULTATE FINALE

Nr.

Crt.

CID IDENTIFICARE

CANDIDAT

POSTUL PENTRU CARE

CONCUREAZĂ

PUNCTAJ

OBȚINUT

DOSAR

ADMIS/RESPINS

1

2407

Medic specialist boli infecțioase

76,762 puncte

ADMIS

Secretar comisie concurs