A N U N Ţ 

    În conformitate cu prevederile art.16 ale decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

În data de 25.03.2020 orele 11ºº,

Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

ANGAJARE  FĂRĂ CONCURS      

Virursul SARS COV-2 provoacă infecţia respiratorie ducând la boala numită COVID-19.

 

Există patru tipuri de teste de laborator COVID-19 folosite în prezent:

  1.  Teste care identifică prezenţa virusului şi se analizează probe provenite din secreţii nazale şi orofaringiene:
    • Teste rapide ANTIGEN COVID – TEST SCREENING
    • Teste RT-PCR – test de confirmare cu specificitate foarte mare (98%)
  2. Teste care identifică prezenţa anticorpilor în urma analizei probelor de sânge:
    • Teste rapide IgM şi IgG (imunocromatografie)
    • Teste imunologice IgM şi IgG (chemiluminescenţă cu microparticule)

IgM – sunt primii anticorpi care apar şi arată că virusul este încă prezent şi dispar după aproximativ două săptămâni.

IgG – sunt anticorpii care persistă timp îndelungat.

În primele zile de infectare este recomandat RT-PCR COVID 19, iar după 7 zile pot fi detectaţi şi anticorpii.

 

RAPORT  FINAL 

pentru concursul/examenul din data de 31.03.2020 în  vederea ocupării următoarelor funcţii