ANUNŢ  

În urma finalizării examenului /concursului de ocupare a unui post de asistent medical în cadrul CPU comisia de concurs  au consemnat următoarele:

Nr. crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media generală

Rezultat examen

1

GRIGORAȘ  CARMEN

asistent medical generalist -CPU

52.5 puncte

Neprezentat interviu

RESPINS

2

VIERIU  MARIANA  CRISTINA

asistent medical generalist -CPU

75 puncte

ADMIS

Întocmit,

Secretar comisii

 

ANUNŢ 

 

În urma finalizării examenului /concursului din data de 06.03.2020 ,comisiile de examen/concurs  au consemnat următoarele:

 

A N U N Ţ

 

Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 06.03.2020 ,comisia s-a întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.1440  din 28.02.2020 următoarele: