A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 06.10.2021 ,comisiile s-au întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.9101 din 29.09.2021 următoarele: 

A N U N Ț

Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 04.10.2021 ,comisiile s-au întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr. 8974 din 24.09.2021 următoarele:

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile art.41,pct (3),lit.a) din Legea nr.53/2003- Codul  muncii republicat cu modificările şi completările legale în  vigoare,ale art.27,alin (1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale  art.1  din HG nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19