A N U N Ț

Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 26.11.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând  următoarele:

Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

ANECHITEI CRISTINA

îngrijitoare de curățenie – secție boli inecțioase

ADMIS

2

ANECHITEI  ELENA

îngrijitoare de curățenie – secție boli inecțioase

ADMIS

3

LOSTUN PARASCIVA

îngrijitoare de curățenie – secție boli inecțioase

ADMIS

4

SANDU MARINICA NICOLETA

îngrijitoare de curățenie – secție boli inecțioase

ADMIS

 

Secretar comisie concurs,

 

Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

ARDELEANU BOGDAN

Asistent medical generalist- secția chirurgie generală

ADMIS

2

GRIGORAȘ CARMEN

Asistent medical generalist- secția chirurgie generală

ADMIS

3

LAIOȘ CLAUDIA ANDREEA

Asistent medical generalist- secția chirurgie generală

ADMIS

4

NEGREA MARIANA

Asistent medical generalist- secția chirurgie generală

ADMIS

5

VIERIU MARIANA CRSTINA

Asistent medical generalist- secția chirurgie generală

ADMIS

6

DOBOȘ ANDREEA-IOANA

Asistent medical generalist-secția medicină internă

ADMIS

7

GROSARIU EMILIA IULIANA

Asistent medical generalist-secția medicină internă

ADMIS

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

În data de 26.11. 2019,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

unui post de îngrijitoare de curățenie – normă întreagă - perioadă nedeterminată în cadrul secției boli infecțioase

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

·         proba scrisă va avea loc în data de  26.11.2019  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12

·         interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

·         la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Albu Alina - Birou RUNOS ) până la data de 15.11.2019 ora 16ºº