ANUNȚ

Rezultate selecție dosare angajare fără concurs entru posturile : de asistent medical generalist încadrul CPU, de registrator medical în cadrul CPU, un post de spălătoreasă în cadrul spălătoriei semiautomate   

 
   

ANUNŢ 

 

      În urma finalizării examenului /concursului din data de 11.01.2022 ,comisiile de examen/concurs  au consemnat următoarele:

 A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile art.41,pct (3),lit.a) din Legea nr.53/2003- Codul  muncii republicat cu modificările şi completările legale în  vigoare,ale art.27,alin (1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale  art.1  din HG nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 14.01.2022 orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

 

ANGAJARE  FĂRĂ CONCURS

           pentru ocuparea următoarelor posturi: 

·                     1 post de asistent medical generalist în cadrul CPU

·                     1 post de registrator medical în cadrul CPU

·                     1 post de spălătoreasă în cadrul spălătoriei semiautomate