A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 20.09. 2019,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

CONCURS

           pentru ocuparea:

 

REZULTATE  FINALE  CONCURS

 

În urma finalizării concursului din data de 20.08.2019 comisia de concurs a consemnat următoarele:

 

ANUNȚ       

        Urmând prevederile OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016  ,pentru concursul  din data de 26.08.2018  în  vederea ocupării unui post vacant de medic primar în specialitatea boli infecțioase și a unui post de medic primar în specialitatea obstetrică ginecologie  din cadrul  secțiilor de profil  ale Spitalului Municipal Vatra Dornei nu s-a înscris niciun candidat,drept pentru care concursul se declară finalizat din lipsă de candidați,urmând a se relua procedurile de concurs