A N U N Ţ 

 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar , OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și ale OUG nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor și autorităților publice,ale art.27 ,alin(3)  din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenia și combaterea efectelor pandemiei de COVID -1

În data de 11.01.2022, orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

           pentru ocuparea:

 

-1 post vacant de inginer  tehnic gradul I în cadrul compartimentului SSM,PSI,protecție civilă,situații de urgență -perioadă nedeterminată

-1 post vacant de asistent medical generalist(PL) în cadrul secției de medicină internă-  perioadă nedeterminată

-1 post vacant de asistent medical generalist(PL) în cadrul secției de medicină internă-  perioadă determinată

-1 post vacant de infirnier în cadrul secției obstetrică ginecologie -perioadă nedeterminată

-1 post vacant de îngrijitoare de curățenie  în cadrul secției obstetrică ginecologie -perioadă nedeterminată

-3 posturi vacante  de îngrijitoare de curățenie  în cadrul secției medicină internă- perioadă nedeterminată

 

 

A N U N Ţ

CONSILIUL    DE   ADMINISTRAŢIE  al Spitalului Municipal Vatra Dornei

scoate la concurs postul de manager de spital

            În conformitate cu prevederile Regulamentulu de organizare şi desfăşurare  a concursului pentru ocuparea  funcţiei de manager aprobat prin HCL nr.14 din 31.08.2021  aprobat în conformitate cu OMS nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii

 

 ANUNȚ

Încheiat azi 14.10.2021 pentru consemnarea rezultatelor dosarelor admise/respinse pentru examenul/conursul de ocupare a următoarelor posturi