A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 06.03. 2020,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

  • un post de asistent medical generalist gradația 2 în cadrul CPU cu normă întreagă- perioadă nedeterminată
  • un post de asistent medical generalist coordonator cu  grad principal-gradația 4  în cadrul comp.pediatrie cu normă întreagă – perioadă nedeterminată
  • un post de asistent medical generalist gradația 2 în cadrul ambulatoriului de specialitate boli infecțioase –normă întreagă –perioadă determinată(maxim 2 ani)
  • un post de infirmieră gradația 5 în cadrul secției chirurie generală cu  normă întreagă - perioadă nedeterminată

 

CATALOG   DEFINITIV

 

Pentru consemnarea rezultatelor obţinute la probele A,B și C  la examenul de ocupare a unui post de medic specialist în specialitatea obstetrică ginecologie

 

A N U N Ţ

 

Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 30.12.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.7824 din 19.12.2019 următoarele:

 ANUNŢ 

În urma finalizării examenului din data de 30.12.2019 ,comisiile de examen/concurs  au consemnat următoarele: 

 

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 12.02.2020  ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr. 7585  din 10.12.2019 că dna Butnariuc Irina Mădălina îndeplineşte condiţiile legale în vederea susţinerii examenulului de ocuparea a unui post de medic specialist în obstetrică ginecologie  .

 

Secretar comisie concurs,