A N U N Ț

În conformitate cu prevederile OMS nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDETUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

UN POST DE FARMACIST ȘEF– studii superioare în cadrul Farmaciei cu circuit închis a unităţii cu normă întreagă, perioadă  nedeterminată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D),proba scrisă şi proba clinică sau practică

 A N U N Ț

        În conformitate cu prevederile OMS nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi 

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDETUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

  • un post medic specialist în specialitatea de medicină internă – în cadrul Secției de Medicină Internă cu normă întreagă, perioadă nedeterminată
  • un post medic specialist în specialitatea medicină fizică și de reabilitare – în cadrul Laboratorului de recuperare, medicină fizică și balneologie cu normă întreagă, perioadă nedeterminată
  • un post medic specialist în specialitatea epidemiologie – în cadrul Compartmentului Prevenire și Control al Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale cu normă întreagă, perioadă nedeterminată
  • un post medic specialist în specialitatea boli infecțioase – în cadrul Secției de Boli Infecțioase cu normă întreagă, perioadă nedeterminată

 A N U N Ț

          În conformitate cu prevederile OMS nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDETUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

  • un post medic specialist în specialitatea neurologie – în cadrul Secției de Medicină Internă – Compartiment Neurologie cu normă întreagă, perioadă determinate ( maxim 3 ani)
  • un post medic specialist în specialitatea boli infecțioase – în cadrul Secției de Boli Infecțioase cu normă întreagă, perioadă determinate ( maxim 3 ani)
  • un post medic specialist în specialitatea medicină de urgență – în cadrul Compartimentului de Primii Urgențe cu normă întreagă, perioadă determinate ( maxim 3 ani)
  • un post medic specialist în specialitatea radiologie și imagistică medicală – în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală cu normă întreagă, perioadă determinate ( maxim 3 ani)