ANUNŢ 

 

În urma finalizării examenului /concursului din data de 04.10.2021 ,comisiile de examen/concurs  au consemnat următoarele:

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 06.10.2021 ,comisiile s-au întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.9101 din 29.09.2021 următoarele: 

A N U N Ț

Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 04.10.2021 ,comisiile s-au întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr. 8974 din 24.09.2021 următoarele: