În data de 23.05.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

  pentru ocuparea:

 

  • 1 post de consilier juridic debutant în cadrul biroului AAT – perioadă nedeterminată
  • 2 posturi de asistenţi medicali debutanţi în cadrul secţiei chirurgie – perioadă nedeterminată
  • 1 post de asistent medical principal în cadrul biroului de management calitate servicii – perioadă nedeterminată
  • 2 posturi de infirmiere debutante în cadrul compartimentului primiri urgenţe – perioadă nedeterminată
  • 3 posturi de îngrijitoare de curăţenie în cadrul compartimentului primiri urgenţe – perioadă nedeterminată
  • 1 post spălătoreasă în cadrul spălătoriei semiautomată a unităţii –perioadă determinată

    Datorită imposibilităţii constituirii comisiei de examinare pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist ATI , scos la concurs în temeiul Ordinului nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,modificată prin OMS nr.755/2016 comunicăm că se AMÂNĂ  organizarea  examenului  pentru data de 28.04.2017 ora 11 ºº

                                    Conducerea,

În data de  21.04.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

1. UN POST DE MEDIC SPECIALIST radiologie şi imagistică medicală – Laborator radiologie  şi imagistică medicală – perioadă nedeterminată

2. UN POST  DE MEDIC  SPECIALIST ATI- compartiment ATI- Secţia chirurgie - perioadă nedeterminată

3. UN POST DE MEDIC PRIMAR  boli infecţioase – perioadă nedeterminată

4. MEDICINĂ  GENERALĂ/ MEDICINĂ  DE  FAMILIE cu competenţă /atestat în medicină de urgenţă- Compartiment primire urgente  - perioadă nedeterminată

5. UN POST DE MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE GENERALĂ – Secţia chirurgie – perioadă nedeterminată

6. UN POST MEDIC SPECIALIST   obstetrică ginecologie - Secţia obstatrică ginecologie – perioadă nedeterminată

7.FUNCŢIA de  şef secţie obstetrică genecologie

8. FUNCŢIA de şef laborator radiologie şi imagistică medicală