A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii 250/2016 pentru modificare  completarea  OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare

În data de 02.08.2018 orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru

REZULTATE  FINALE  EXAMEN

 În urma finalizării examenului de ocupare a unui post de medic specialist ortopedie şi traumatologie –perioadă determinată- din data de 17.07.2018 comisia a consemnat următoarele

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 17.07.2018  ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr. 3923  din 11.07.2018 că d-nul Vidrăsan Paul Adrian este singurul candidat şi că îndeplineşte condiţiile legale în vederea susţinerii examenulului de ocuparea a unui post de medic specialist ortopedie şi traumatologie.