Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 23.05.2017 şi 24.05.2017 vă comunicăm rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere pentru fiecare post;

Nr. crt.

Nume şi prenume

postul pentru care a fost depus dorarul

rezultat selecţie dosar

1

ANTONE  GEORGIANA-ANTUSA

consilier juridic debutant - birou AAT

ADMIS

2

DUMITRU  CUCU  FLOAREA

consilier juridic debutant - birou AAT

ADMIS

3

PANFILIE  NADIA IONELA

consilier juridic debutant - birou AAT

ADMIS

4

SUSCIUC  LENUŢA

asistent medical principal - birou management calitate şi servicii

ADMIS

5

CALIVODĂ  SIMONA  MARIA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

6

CHIRILEANU  MARIANA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

7

DARABAN  STELUŢA  RODICA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

8

ERHAN  FLORENTINA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

9

LEŞANU  VASILICA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

10

MIRON  CRISTIANA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

11

MOROŞAN   VICTORIA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

12

ONOFREI  IOANA  LĂCRĂMIOARA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

13

ŞCHIOPU-LINDERT   ANGELA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

14

ŞIPOT   CARMEN MARINELA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

15

TUDOSĂ-MANEA  VASILICA  ALINA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

16

TUDOSIA   ALINA  ELENA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

17

UNGUREANU  SIMONA  CĂTĂLINA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

18

BOCA  GENOVEVA  ELENA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

19

BUCEAŢCHI  FELICIA MARIA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

20

BUZILĂ   MARIANA  LILIANA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

21

CREŢU  MARILENA  LOREDANA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

22

DASCĂLU  ILEANA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

23

IRINARU  ŞTEFANIA CRISTINA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

24

IVAN  MARIA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

25

MÎNDRILĂ  OLTEA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

26

NICULIŢĂ  OCTAVIA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

27

SANDU  MARINICA  NICOLETA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

28

AMARGHIOAIEI  ALINA  MIHAELA

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

29

GHEORGHIU  MARIUS  GABRIEL

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

30

HRIŢIUC  ELENA

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

31

HRIŢUC  ELISABETA ELENA

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

32

LUCA  MAGDALENA  DARCLE

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

33

MATEI  VASILICA

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

34

MIHĂESCU  CORINA  MARGARETA

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

35

SFÎCA  GEBRIELA

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

36

ANTONOVICI DANIELA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

37

BUZILĂ  OLTIŢA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

38

COJOCARU LAURA  VASILICA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

39

IANOVICI  CRISTINA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

40

HÎRCEAG  VIORICA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

41

MIRON   GEORGETA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

42

MORAR  MIRELA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

43

NICOARĂ  ELENA  DĂNUŢA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

44

PINTILIE  MARIANA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

45

SANDU   LUMINIŢA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

Secretar comisii concurs,

Ec.Ropcean Alina

    Avînd în vedere imposibilitatea constituirii comisiilor de examinare şi contestaţii pentru concursul de ocupare a unui post de consilirer juridic debutant în cadrul biroului AAT ,facem cunoscut faprul că examenul/concursul programat pentru data de 23.05.2017 ora 11 ºº se va desfăşura în data de 24.05.2017 ora 11ºº.

CONDUCEREA

RAPORT  FINAL

pentru examenul  de  ocupare a unui post de medic specialist ATI

 

     Comisia de examinare constituita în conformitate cu Decizia nr.47  din 25.04.2017    s-a întrunit în data de 28.04.2017  pentru examenul sus menţionat.

La examen s-a înscris un singur candidat, care a şi îndeplinit condiţiile

În urma examenului s-a întocmit procesul verbal numărul 2584 din 28.04.2017 în care s-au consemnat rezultatele finale şi astfel candidatul d-nul GHIŢĂ  RADU GHEORGHE   a cumulat urmatoarul punctaj:

  • proba scrisă – 97.2 puncte
  • proba clinică– 100 puncte
  • punctaj cumulat proba C – 22.13 puncte

Si astfel cu un punctaj  total de 219.33 puncte a fost declarat  ADMIS  în postul de medic specialist ATI

Menţionăm că nu s-au înregistrat plângeri sau contestaţii,drept pentru care sus numitul  va fi încadrat conform legislaţiei.

          

  Secretar comisie