Datorită imposibilităţii constituirii comisiei de examinare pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist ATI , scos la concurs în temeiul Ordinului nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,modificată prin OMS nr.755/2016 comunicăm că se AMÂNĂ  organizarea  examenului  pentru data de 28.04.2017 ora 11 ºº

                                    Conducerea,

În data de  21.04.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

1. UN POST DE MEDIC SPECIALIST radiologie şi imagistică medicală – Laborator radiologie  şi imagistică medicală – perioadă nedeterminată

2. UN POST  DE MEDIC  SPECIALIST ATI- compartiment ATI- Secţia chirurgie - perioadă nedeterminată

3. UN POST DE MEDIC PRIMAR  boli infecţioase – perioadă nedeterminată

4. MEDICINĂ  GENERALĂ/ MEDICINĂ  DE  FAMILIE cu competenţă /atestat în medicină de urgenţă- Compartiment primire urgente  - perioadă nedeterminată

5. UN POST DE MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE GENERALĂ – Secţia chirurgie – perioadă nedeterminată

6. UN POST MEDIC SPECIALIST   obstetrică ginecologie - Secţia obstatrică ginecologie – perioadă nedeterminată

7.FUNCŢIA de  şef secţie obstetrică genecologie

8. FUNCŢIA de şef laborator radiologie şi imagistică medicală

În data de 15.02.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

 

          În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare pentru ocuparea funcţiei de farmacist şef