În data de 22.08.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru registratorii debutanţi din cadrul CPU

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  AL SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER SPITAL PERSOANĂ FIZICĂ

            Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu,nr.12, Loc.Vatra Dornei, jud.Suceava în perioada  şi va consta în două etape:

  • Etapa eliminatorie de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţ – în data de 19.09.2017
  • Etapa de susţinere publică şi evaluare a proiectului de management ,care se va drsfăşura la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei ,pe baza bibliografiei /temelor-cadru – în data de  21.09.2017

 

În urma finalizării examenului/concursului din data de 26.07.2017 comisiile au consemnat următoarele:

 

Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris 

Media pr. orala 

Media generala 

Rezultat  examen

1.

BOGOŞ LENUŢA ADRIANA

asistent medical generalist-cabinet ambulatoriu boli infecţioase

90

90

90

ADMIS

2.

ANDREI  VIORICA

infirmieră - scţia medicină internă

75

60

67.5

RESPINS

3.

CREŢU  MARILENA  LOREDANA

infirmieră - scţia medicină internă

55

40

47.5

RESPINS

4.

GHEORGHIU MARIUS GABRIEL

infirmieră - scţia medicină internă

65

80

72.5

RESPINS

5

HRIŢUC  ELISABETA ELENA

infirmieră - scţia medicină internă

100

100

100

ADMIS

6

IORDACHE  MARIANA

infirmieră - scţia medicină internă

30

-

-

RESPINS

7

MÎNDRILĂ MARIA

infirmieră - scţia medicină internă

NEPREZENTAT

8

SANDU  MARINICA NICOLETA

infirmieră - scţia medicină internă

NEPREZENTAT 

Întocmit,

secretar comisii