În data de  07.06.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

Pentru ocuparea urmatoarelor posturi

1. UN POST DE MEDIC SPECIALIST chirurgie generală – secţia chirurgie – perioadă nedeterminată

2. UN POST MEDIC SPECIALIST   obstetrică ginecologie - secţia obstatrică ginecologie – perioadă nedeterminată

În urma finalizării concursului din data de 24.05.2017 de ocupare a unui post de consilier juridic debutant , comisia a consemnat următoarele:

Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media pr. orala

Media generala

Rezultat  examen

1.

ANTONE  GEORGIANA  ANTUSA

consilier juridic debutant – birou AAT

100

86,6

93,3

ADMIS

2.

PANFILIE  NADIA  IONELA

consilier juridic debutant – birou AAT

70

86.6

78,3

RESPINS

3.

DUMITRU  CUCU  FLOAREA

consilier juridic debutant – birou AAT

50

83.3

66,6

RESPINS

secretar comisie

În urma finalizării examenului/concursului din data de 23.05.2017 comisiile au consemnat următoarele:

Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media pr. orala

Media generala

Rezultat  examen

1.

SUSCIUC  LENUŢA

Asistent medical principal- BMC

30

-

-

RESPINS

2.

CALIVODĂ  SIMONA  MARIA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

95

90

92.5

ADMIS

3.

CHIRILEANU  MARIANA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

NEPREZENTAT

4.

DARABAN  STELUŢA  RODICA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

50

50

50

RESPINS

5

ERHAN  FLORENTINA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

35

-

-

RESPINS

6

LEŞANU  VASILICA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

70

50

60

RESPINS

7

MIRON  CRISTIANA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

35

-

-

RESPINS

8

MOROŞAN   VICTORIA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

15

-

-

RESPINS

9

ONOFREI  IOANA  LĂCRĂMIOARA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

80

100

90

ADMIS

10

ŞCHIOPU-LINDERT   ANGELA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

70

80

75.5

RESPINS

11

ŞIPOT   CARMEN MARINELA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

40

-

-

RESPINS

12

TUDOSĂ-MANEA  VASILICA  ALINA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

20

-

-

RESPINS

13

TUDOSIA   ALINA  ELENA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

60

NEPREZENTAT LA  INTERVIU

RESPINS

14

UNGUREANU  SIMONA  CĂTĂLINA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

95

80

87.5

RESPINS

15

BOCA  GENOVEVA  ELENA

Infirmieră-CPU

95

90

92.5

ADMIS

16

BUCEAŢCHI  FELICIA MARIA

Infirmieră-CPU

95

100

97.5

ADMIS

17

BUZILĂ   MARIANA  LILIANA

îngrijitoare -CPU

55

90

72.5

ADMIS

18

CREŢU  MARILENA  LOREDANA

Infirmieră-CPU

40

-

-

RESPINS

19

DASCĂLU  ILEANA

Infirmieră-CPU

60

50

55

RESPINS

20

IRINARU  ŞTEFANIA CRISTINA

Infirmieră-CPU

47.5

-

-

RESPINS

21

IVAN  MARIA

Infirmieră-CPU

42.5

-

-

RESPINS

22

MÎNDRILĂ  OLTEA

îngrijitoare-CPU

60

90

75

ADMIS

23

NICULIŢĂ  OCTAVIA

îngrijitoare-CPU

52.5

100

76.2

ADMIS

24

SANDU  MARINICA  NICOLETA

Infirmieră-CPU

42.5

-

-

RESPINS

25

AMARGHIOAIEI  ALINA  MIHAELA

Îngrijitoare curăţenie -CPU

40

-

-

RESPINS

26

GHEORGHIU  MARIUS  GABRIEL

Îngrijitoare curăţenie -CPU

32.5

-

-

RESPINS

27

HRIŢIUC  ELENA

Îngrijitoare curăţenie -CPU

55

45

50

RESPINS

28

HRIŢUC  ELISABETA ELENA

Îngrijitoare curăţenie -CPU

42.5

-

-

RESPINS

29

LUCA  MAGDALENA  DARCLE

Îngrijitoare curăţenie -CPU

40

-

-

RESPINS

30

MATEI  VASILICA

Îngrijitoare curăţenie -CPU

35

-

-

RESPINS

31

MIHĂESCU  CORINA  MARGARETA

Îngrijitoare curăţenie -CPU

37.5

-

-

RESPINS

32

SFÎCA  GEBRIELA

Îngrijitoare curăţenie -CPU

35

-

-

RESPINS

33

ANTONOVICI DANIELA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

55

83

69

RESPINS

34

BUZILĂ  OLTIŢA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

NEPREZENTAT

35

COJOCARU LAURA  VASILICA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

40

-

-

RESPINS

36

IANOVICI  CRISTINA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

30

-

-

RESPINS

37

HÎRCEAG  VIORICA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

35

-

-

RESPINS

38

MIRON   GEORGETA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

NEPREZENTAT

39

MORAR  MIRELA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

30

-

-

RESPINS

40

NICOARĂ  ELENA  DĂNUŢA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

45

-

-

RESPINS

41

PINTILIE  MARIANA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

65

93

79

ADMIS

42

SANDU   LUMINIŢA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

75

80

77.5

RESPINS

secretar comisii