Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 21.09.2017 de ocupare  a postului de manager spital-persoană fizică,comisia constituită în baza deciziei nr.110 din 10.08.2017  s-a întrunit în vederea validării dosarului de înscriere, consemnând următoarele:

Nr.

crt.

Nume  şi  prenume

Rezultat selecţie dosar

1

STAN  IOAN  VALENTIN

ADMIS

                                                                                                                                Comisia de examinare

Procesul verbal il puteti vizualiza aici

În urma finalizării examenului/concursului din data de 15.09.2017 comisia a consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media pr. interviu

Media generala

Rezultat  examen

1.

CAZAC  DOINA  DANIELA

asistent medical debutant-secţie medicină internă

100 puncte

90 puncte

95 puncte

PROMOVAT

2.

HRIŞCĂ  MARTA

asistent medical debutant-secţie medicină internă

75 puncte

100 puncte

87.5 puncte

PROMOVAT

3.

LEŞANU  VASILICA

asistent medical debutant-secţie medicină internă

45 puncte

-

45 puncte

NEPROMOVAT

4.

MIRON  ALEXANDRA

asistent medical generalist -secţie medicină internă-compartiment neurologie

80 puncte

90 puncte

85 puncte

PROMOVAT

Întocmit,

secretar comisie

 

SPITALUL MUNICIPAL  VATRA  DORNEI

                            ORGANIZEAZĂ CONCURS/ EXAMEN                              

 

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR :

  • DIRECTOR MEDICAL ŞI
  • DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL