A N U N Ţ 

    În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republiată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Horărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 11.06.2018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

CONCURS

     pentru ocuparea:

  • 1 post de asistent medical generalist  în cadrul CPU – perioadă nedeterminată
  • 1 post asistent medical generalist în cadrul laboratorului RX – perioadă nedeterminată
  • 1 post technician imagistică medicală - debutant în cadrul laboratorului RX – perioadă nedeterminată
  • 1 post registrator medical în cadrul CPU - perioadă nedeterminată
  • 1 post de infirmieră debutantă în cadrul CPU – perioadă nedeterminată
  • 1post de infirmieră debutantă în cadrul secţiei medicină internă-compartiment neurologie – perioadă nedeterminată
  • 1 post economist debutant în cadrul biroului RUNOS – perioadă nedeterminată

                                                                          A N U N Ţ 

       În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii 250/2016 pentru modificare  completarea  OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare

În data de 29.05.2018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru

 

REZULTATE  FINALE  EXAMEN /CONCURS

În urma finalizării examenului/concursului din data de 13.12.2017 comisiile au consemnat următoarele: