ANUNŢ 

În urma finalizării examenului din data de 07.10.2019 ,comisia de examen a consemnat următoarele: 

A N U N Ţ

în data de 20.11.2019  ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei 

organizează 

CONCURS 

În conformitate cu  prevederile  OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea otorinolaringologie   în cadrul secţiei chirurgie generală -  perioadă nedeterminată

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 07.10.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarului de înscriere,consemnând în procesul verbal nr. 5922 din 26.09.2019 următoarele: