ANUNŢ 

În urma finalizării examenului din data de 30.12.2019 ,comisiile de examen/concurs  au consemnat următoarele: 

 

A N U N Ţ

 

Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 30.12.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.7824 din 19.12.2019 următoarele:

 

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 12.02.2020  ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr. 7585  din 10.12.2019 că dna Butnariuc Irina Mădălina îndeplineşte condiţiile legale în vederea susţinerii examenulului de ocuparea a unui post de medic specialist în obstetrică ginecologie  .

 

Secretar comisie concurs,