A N U N Ţ 

 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

În data de 20.11. 2019,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

 

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

 

CONCURS

 

           pentru ocuparea:

 

unui post de asistent medical generalist în cadrul secției chirurgie generală – normă întreagă - perioadă nedeterminată

 

unui post de asistent medical generalist debutant în cadrul secției medicină internă – ½ normă - perioadă nedeterminată

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 28.10.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea analizării dosarului de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.653  din 22.10.2019 următoarele:

 

 

 

A N U N Ţ 

 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

În data de 28.10. 2019,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

 

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

 

CONCURS

 

           pentru ocuparea:

 

unui post de șef birou Achiziții publice,Aprovizionare,Transport –TESA-perioadă nedeterminată