A N U N Ţ

 

în data de 12.02.2020  ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei 

 

organizează 

 

CONCURS  

 

În conformitate cu  prevederile  OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 

 

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea obstetrică ginecologie – în cadrul secţiei obstetrică ginecologie -  perioadă nedeterminată

 

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea boli infecțioase – în cadrul secției boli infecțioase – perioadă nedeterminată

 

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea anestezie și terape intensivă – în cadul secției chirurgie generală – perioadă nedeterminată

 

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în medicină de urgență  - în cadru CPU –perioadă determinată

 

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în radiologie și imagistică medicală  în cadrul laboratorului de radologie și imagistică medicală – perioadă determinată

 

 A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

În data de 30.12. 2019,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

ANUNŢ 

În urma finalizării examenului din data de 26.11.2019 ,comisiile de examen/concurs  au consemnat următoarele: