Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media în urma susţinerii probei  scrise

Rezultat  examen

1

Albu Alina Nicoleta

Economist I-birou RUNOS

95 puncte

PROMOVAT

2

Fîrdea Felicia

Economist I-birou financiar contabil

95 puncte

PROMOVAT

3

Robu Paula Nicoleta

Referent specialitate II-birou AAT

95 puncte

PROMOVAT

Întocmit secretar comisii

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii 250/2016 pentru modificare  completarea  OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare

În data de 02.08.2018 orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru

REZULTATE  FINALE  EXAMEN

 În urma finalizării examenului de ocupare a unui post de medic specialist ortopedie şi traumatologie –perioadă determinată- din data de 17.07.2018 comisia a consemnat următoarele