A N U N Ţ

În conformitate cu  prevederile  Sectiunii 2 ale OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 

în data de  07.01.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei  

organizează 

CONCURS

pentru ocuparea

 

 UNUI  POST   DE  MEDIC  SPECIALIST/PRIMAR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ în cadrul Laboratorului RX -durata determinată

A N U N Ţ 

        În conformitate cu Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,OMS nr. 1406/2006

pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice

coroborat cu prevederile art. 185,(3) din Legea nr. 95/2006 reforma în domeniul sănătăţii - republicată  

 

în data de  14.01.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

un post- pe durată nedeterminată-  de farmacist şef  în cadrul Farmaciei cu circuit închis a unităţi

În urma finalizării examenului/concursului din data de 19.11.2018 comisia  a consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media interviu

Media generala

Rezultat  examen

1

DONCEAN DONISA ANDREEA

asistent medical generalist-secţia chirurgie generală

40 puncte

-

40 puncte

NEPROMOVAT

Întocmit,

secretar comisie