ANUNŢ 

În urma finalizării examenului din data de 08.04.2019 ,comisiile de concurs au consemnat următoarele:

 

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 08.04.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere pentru cncursul din data de 08.04.2019,consemnând în procesul verbal nr.2089 din 02.04.2019 următoarele:

CATALOG   FINAL

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE BIOLOG

ÎN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL UNITĂŢII

Urmând prevederile metodologiei de desfăşurare a examenului sus menţionat,în urma finalizării primei etape a concusului comisia a consemnat următoarele: