În urma examenului  din data de 06.05.2021 de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a operatorului debutant din cadrul farmaciei cu circuit închis s-au consemnat următoarele rezultate

Nr.

crt.

COD IDENTIFICARE  CANDIDAT

Postul pentru care sustine examenul

Media în urma susţinerii probei  scrise

Rezultat  examen

1

4072

Operator date III - farmacie

100 puncte

PROMOVAT

Nr. Crt.

Cod identificare candidat

FUNCŢIA PENTRU CARE SUSŢINE EXAMINAREA

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT SUSŢINERE PROIECT

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

1

4266

director financiar contabil

5,75

-

-

RESPINS

2

4314

director medical

9.00

9,50

9,76

ADMIS/9,42

 

ANUNȚ

    În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare şi ale Ordnului nr.834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază

 

În data de 06.05.2021 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru  postul de operator date  grad III