A N U N Ţ 

 În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările  şi completările legale în vigoare HG nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

În data de 18.05.2023, ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

CONCURS

            pentru ocuparea:

 - 1/2 post de preot studii superioare în cadrul Compartimentului de îngrijiri paliative la domiciliu- normă întreagă și perioadă nedeterminată

 -1/2 post psiholog practicant studii superioare în cadrul Compartimentului de îngrijiri paliative la domiciliu- normă întreagă și perioadă nedeterminată

-1/2 post kinetoterapeut studii superioare în cadrul Compartimentului de îngrijiri paliative la domiciliu- normă întreagă și perioadă nedeterminată

-un post de asistent medical generalist studii postliceale în cadrul Cabinetului de ambulatoriu inegrat îngrijiri paliative - normă întreagă și perioadă nedeterminată

-două posturi de asistent medical generalist studii postliceale în cadrul Compartimentului de îngrijiri paliative la domiciliu- normă întreagă și perioadă nedeterminată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi o probă practică sau interviu

  • proba scrisă va avea loc în data de 18.05.2023  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12
  • proba practică/interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs (Birou RUNOS Albu Alina -tel. 0757499239 ) până la data de 10.05.2023 ora 16ºº

 A N U N Ț

 În conformitate cu prevederile OMS nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDETUL SUCEAVA

 scoate laCONCURS

  • un post medic specialist cu competențe în îngrijiri paliative – în cadrul Cabinetului de ambulatoriu integrat în îngrijiri paliative cu normă întreagă,perioadă nedeterminată
  • două posturi de medici specialiști cu competențe în îngrijiri paliative – în cadrul Compartimentului de îngrijiri palliative la domiciliu cu normă întreagă, perioadă nedeterminată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru  proba suplimentară de departajare (proba D),proba scrisă şi proba clinică sau practică

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările  şi completările legale în vigoare HG nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

În data de 09.05.2023, ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

CONCURS

     pentru ocupare a:

-un post de inginer II cu responsabilități în SSM  cu studii superioare în cadrul Compartimentului tehnic - normă întreagă și perioadă nedeterminată

-un post de asistent medical generalist cu studii postliceale în cadrul Secției de Chirurgie Generală – normă întreagă și perioadă determinată

-un post spălătoreasă studii generale/medii în cadrul Spălătoriei semiautomate – normă întreagă și perioadă nedeterminată

-un post de îngrijitoare studii generale/medii în cadrul Laboratorului de analize medicale - normă întreagă și perioadă nedeterminată

-un post de agent de pază cu studii generale/medii în cadrul punctului de Deservire-pază normă întreagă și perioadă nedeterminată

-un post de muncitor necalificat cu studii generale/medii în cadrul unității- normă întreagă și perioadă nedeterminată