REZULTATE  FINALE  EXAMEN

      În urma finalizării examenului din data 12.05.2022 în vederea ocupării unor posturi contractuale,cu normă întreagă și perioadă nedeterminată ,comisiile au consemnat următoarele:

 

A N U N Ţ 

   În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar , OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și ale OUG nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor și autorităților publice,ale art.27 ,alin(3)  din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenia și combaterea efectelor pandemiei de COVID -1

În data de 27.05.2022, orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

CONCURS

           pentru ocuparea:

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile OMS nr.1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurarea a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată,pentru personalul care a ocupat fără concurs posture de execuție ,pe perioadă determinată,în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic

În data de 12.05.2022 orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

EXAMEN

în vederea promovării  persoanelor care în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic au ocupat, fără concurs ,pe perioadă determinată următoarele posturi: