A N U N Ţ 

 În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările  şi completările legale în vigoare HG nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

În data de 18.05.2023, ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

CONCURS

            pentru ocuparea:

 - 1/2 post de preot studii superioare în cadrul Compartimentului de îngrijiri paliative la domiciliu- normă întreagă și perioadă nedeterminată

 -1/2 post psiholog practicant studii superioare în cadrul Compartimentului de îngrijiri paliative la domiciliu- normă întreagă și perioadă nedeterminată

-1/2 post kinetoterapeut studii superioare în cadrul Compartimentului de îngrijiri paliative la domiciliu- normă întreagă și perioadă nedeterminată

-un post de asistent medical generalist studii postliceale în cadrul Cabinetului de ambulatoriu inegrat îngrijiri paliative - normă întreagă și perioadă nedeterminată

-două posturi de asistent medical generalist studii postliceale în cadrul Compartimentului de îngrijiri paliative la domiciliu- normă întreagă și perioadă nedeterminată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi o probă practică sau interviu

  • proba scrisă va avea loc în data de 18.05.2023  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12
  • proba practică/interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs (Birou RUNOS Albu Alina -tel. 0757499239 ) până la data de 10.05.2023 ora 16ºº