A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările  şi completările legale în vigoare HG nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

În data de 30.01.2023, orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

CONCURS

           pentru ocuparea:

-un post de asistent medical generalist studii postliceeale în cadrul Cabinetului de ambulatoriu integrat în specialitatea  pediatrie – normă întreagă și perioadă nedeterminată

-un post de asistent medical generalist studii postliceeale în cadrul secției de Boli Infecțioase – normă întreagă și perioadă determinată

-un post de îngrijitoare de curățenie  studii generale sau medii  în cadrul Compartimentului de Pediatrie – normă întreagă și perioadă nedeterminată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

  • proba scrisă va avea loc în data de 01.2023  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12
  • interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  • la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs (Birou RUNOS Albu Alina -tel. 0757499239 ) până la data de 20.01.2023 ora 16ºº

 

Nr. Crt.

Cod identificare candidat

FUNCŢIA PENTRU CARE SUSŢINE EXAMINAREA

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT SUSŢINERE PROIECT

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

1

9565

director financiar contabil

9,25

9,33

9,75

9.44

PROMOVAT

ANUNȚ

 

Nr

crt

Cod identificare candidat

Funcţia solicitată

Rezultat ADMIS/RESPINS

1

9565

director financiar contabil

ADMIS