Contact:

       Telefon: 0230/371.821 - inerior 16

Structura de personal:
Radiologie

 • Dr. BONDOI LILIANA, medic specialist radiologie şi imagistică medicală - şef laborator;
 •  3 asistente medicale;
 •  1 infirmieră. 

Structura organizatorică:

     Laboratorul deserveşte secţiile spitalului, efectund şi radiografii la cerere.

Dotarea:

 În anul 2002 laboratorul a fost dotat cu un aparat roentgendiagnostic cu un post fix tip COMBIGRAF QUADRO, iar în anul 2005 cu un aparat roentgendiagnostic cu un post scopie-grafie tip MERCURY 332.
 Cele două aparate au autorizaţie eliberat de Comisia Naţională pentru Controlul Activitaţii Nucleare şi aviz de utilizare pentru dispozitive medicale eliberat de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale.

 Totodată laboratorul este dotat şi cu un aparat ecograf MINDRAY 2014.

 Este în curs de instalare şi un COMPUTER TOMOGRAF

Activitatea medicala:

  INVESTIGAŢII RADIOLOGICE:

 • RADIOGRAFIE CRANIANĂ  
 • RADIOGRAFIE SINUSURI ANTERIOARE ALE FEŢEI
 • RADIOGRAFIE COLOANĂ CERVICALĂ
 • RADIOGRAFIE COLOANĂ TORACALĂ
 • RADIOGRAFIE COLOANĂ LOMBARĂ  
 • RADIOGRAFIE COLOANĂ SACRATĂ
 • RADIOGRAFIE BAZIN
 • RADIOGRAFIE PULMONARĂ
 • RADIOGRAFIE HEMITORACE
 • RADIOGRAFIE TORACE
 • RADIOGRAFIE HUMERUS
 • RADIOGRAFIE UMĂR
 • RADIOGRAFIE COT
 • RADIOGRAFIE ANTEBRAŢ
 • RADIOGRAFIE PUMN
 • RADIOGRAFIE MÂNĂ
 • RADIOGRAFIE FEMUR
 • RADIOGRAFIE GENUNCHI
 • RADIOGRAFIE GAMBĂ
 • RADIOGRAFIE GLEZNĂ
 • RADIOGRAFIE ANTEPICIOR
 • RADIOGRAFIE DEGET
 • RADIOGRAFIE PIRAMIDĂ NAZALĂ
 • RADIOGRAFIE MANDIBULĂ
 • RADIOSCOPIE CU LANŢ TV
 • EXAMEN GASTRIC BARITAT

INVESTIGAŢII ECOGRAFICE:

 • ECOGRAFIE ABDOMINALĂ
 • ECOGRAFIE PELVINĂ
 • ECOGRAFIE SARCINĂ PRECOCE 
 • ECOGRAFIE DE ORGAN SAU PĂRŢI MOI
 • ECOGRAFIE CERVICALĂ

Program de lucru

Medici

Luni-Vineri

 07:00 – 13:00

                      

Asistenţi medicali

Luni-Vineri

07:00 – 13:00

Infirmiere

Luni-Vineri

06:00 – 14:00

Adresa:

Strada Mihai Eminescu, Nr.16,

VATRA DORNEIE, SUCEAVA

(Corpul  de  cladire  din  spatele  policlinicii).

 

Tel.: 0230/ 372080

Fax.: 0230/372080

 

Misiune

            Misiunea Ambulatoriului de specialitate - Dispensar TBC este de a identifica si a solutiona nevoile pacientilor in domeniul profilactic si curativ al bolilor pulmonare acute si cronice, in special tuberculoza, prin furnizarea unor servicii medicale de calitate, bazate pe competenta, transparenta, echitate, eficienta si eficacitate.

            Populatia deservita de ambulatoriul de specialitate – Dispensar TBC o reprezinta populatia Bazinului Dornelor.

         

Servicii Medicale acordate  in  dispensarul  de  pneumoftiziologie (TBC)

 • Consultatii clinice de specialitate
 • Diagnosticul si tratamentul afectiunilor tuberculoase respiratorii.
 • Tratamentul tubercolozei extrarespiratorii.
 • Recoltarea produselor patologice
 • Efectuarea  de  examene  bacteriologice specifice
 • Testarea PPD
 • Spirometrie  cu  sau  fara  test  farmacodinamic  bronhomotor
 • Pulsoximetrie
 • Controale  periodice
 • Asigurarea  efectuarii  examenelor   radiologice   necesare.
 • Asigurarea  si  administrarea  tratamentului ,  monitorizarea  bacteriologica si  radiologica  pana  la    vindecarea  sau  stabilizarea  leziunilor.
 • Monitorizarea chimioterapie antituberculoasa (DOT) si evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform  PNCT.
 • Supravegherea epidemiologica a teritoriului arondat pentru depistarea cazurilor de imbolnavire.
 • Investigarea contactilor si asigurarea chimioprofilaxiei.
 • Investigarea suspectilor si a celor cu risc de imbolnavire.
 • Inregistrarea, stocarea, prelucrarea si raportarea adecvata a informatiilor medicale

 

Echipa medicala

    DR. TARTA LIONORA - medic primar  pneumolog
    DR.  BUBURUZAN IRINA - medic specialist  pneumolog
                                                    - competente: Endosocopie bronsica, Explorari functionale respiratorii
    AS. DIACONU VASILICA- asistent  medical  principal
    AS. URSUT GABRIELA- asistent  medical  principal
    CORNEA VIOLETUTA - registrator

Blocul de sterilizare asigura sterilizare instrumentarului si a materialelor pentru toate sectiile si compartimentele spitalului fiind deservit de o asistenta medicala.
 Blocul de sterilizare a fost dotat in anul 2008, prin Ministerul Sanatatii Publice, cu un sterilizator cu abur tip STERIVAP 636-1 FD/E, un dedurizator apa si un compresor aer. 

Compartimentele functionale se constituie pentru indeplinirea atributiilor ce revin unitatii cu privire la activitatea economico-financiara si administrativ-gospodareasca. Aceste compartimente alcatuiesc sectorul care asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii medico-sanitare. Activitatea economico-financiara si administrativ-gospodareasca se asigura prin urmatoarele servicii sau birouri:
   - Birou financiar-contabilitate;
   - Birou resurse umane, normare, organizare si salarizare;
   - Consilier Juridic;
   - Administrare, paza, P.S.I.
    Activitatea din sectorul de exploatare si interetinere cladiri, instalatii sanitare, electrice si de incalzire, bloc alimentar si curatenie se desfasoara de muncitori calificati si necalificati (instalatori sanitari, electriceni, bucatari, lenjeri). In structura organizatorica, unitatea mai functioneaza cu magazii de obiecte de inventar, mijloace fixe si materiale, depozit carburanti.
 In anul 2007, spalatoria a fost dotata prin investitii de la bugetul de stat cu o masian de spalat rufe industriala si cu un calandru si din investitii din venituri proprii cu o masina de spalat rufe cu uscator. Tot in 2007 unitatea a fost dotata prin investitii de la bugetul de stat cu doua grupuri electrogene. 

Radiologie

Contact:

       Telefon: 0230/371.821 - inerior 15

Structura de personal:

 • Dr. TEODORESCU ANA MARIA, medic specialist, şef laborator;
 • BUŢINCU MARIA, biolog principal;
 •  4 asistenţi principali;
 •  1 îngrijitoare

Dotare:

 În anul 2007 laboratorul de analize a fost dotat cu:

 • analizator automat de biochimie
 • coagulometru
 • centrifugă
 • deionizator apa
 • automat de hematologie
 • cititor de stripuri urinare

În anul 2012 laboratorul a mai fost dotat si cu:

 • elctroforeză automată
 • autoclav

 
Activitatea medicala:

 Laboratorul este autorizat să realizeze analize medicale în regim ambulatoriu şi de spital, dupa cum urmeaza:
    a) biochimie: uree serică, acid uric, calcemie, magnezemie, glicemie, colesterol seric total, transaminaze, bilirubină totală, teste de disproteinemie, fibrinogen, amilazemie, fosfataza alcalina, ioni K +, CL-, Na+, analiza calculilor, determinări biochimice urinare, HDL-Colesterol, LDL-colesterol,Ka-ionic, creatinină, LDH, CK-NAK, Fier;
    b) hematologie: hemoleucograma completă, examen citologic al frotiului de sânge, citodiagnostic puncţie medulară, VHS, celule lupice;
    c) hemostază: timp de sângerare, timp de coagulare, timp Howell, timp Quick, APTT, fibrinogen;
    d) imunohematologie: grupe sangvine ABO şi determinarea Rh-ului, teste Coombs direct şi indirect;
    e) imunologie: proteina C reactivă, ASLO, AgHBs, AcHCV, HIV1&2;
    f) serologie: reacţii de serologie pentru sifilis- VDRL;
    g) parazitologie: examen microscopic direct între lame âi lamela.
 

Program de lucru

Medic

Luni-Vineri

 10:00 – 13:00

                      

Biolog

Luni-Vineri

08:00 – 15:00

Asistenţi medicali

Luni-Vineri

07:00 – 14:00

Îngrijitoare

Luni-Vineri

07:00 – 15:00