În data de 15.02.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizeaza 

CONCURS

          În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006- republicată, următoarele funcţii:

  • şef secţie Medicină Internă;
  • şef secţie Chirurgie generală
  • şef secţie Obstetrică – Ginecologie
  • şef secţie Boli Infectioase
  • şef  Laborator Analize medicale

În data de  22.12.2016 ,orele 11, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează

 

EXAMEN

 

         pentru verificarea cunoştinţelor în vederea promovării în treapta profesională imediat superioară pentru  postul de economist I  ocupat de

          - d-na Sasu Nicoleta Gianina – economist II în cadrul biroului contabilitate

În data de 19.12.2016 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

pentru ocuparea:

  • a unui post de asistent medical principal de laborator  – laborator analize medicale- perioadă nedeterminată