În urma finalizării concursului din data de 30.10.2017 comisia a consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media probă scrisă

Media probă clinică

Puncaje cumulate

Media generală

Rezultat examen

1.

GABEN SAMI

MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE GENERALĂ

92,50

93,30

21,11

207,91

ADMIS

Procesul verbal îl puteţi vedea aici