Nr. Crt.

CID IDENTIFICARE CANDIDAT

POSTUL PENTRU CARE CONCUREAZĂ

DOSAR ADMIS/RESPINS

MOTIVUL RESPINGERII

1

9201

medic specialist obstetrică ginecologie

ADMIS

-

2

9407

medic specialist chirurgie generală

ADMIS 

-

3

9400

medic specialist medicină de laborator

ADMIS 

-

4

9340

farmacist

ADMIS 

-

5

9399

biolog specialist

ADMIS 

-

6

9405

biolog

ADMIS 

-

7

9456

biolog

ADMIS 

-