·         Bibliografia/tematica de examen:

 

1.Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  reactualizată–titlul VII /spitale cu modificările şi completările legale ulterioare

 

2.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 

3.Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 

4.Legea nr. 82/1991 *** Republicată   Legea contabilităţii

 

5.Ordinul nr.1792 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

 

6.Legea nr. 46/.2003 privind drepturile pacientului cu modificările legale în vigoare;

 

7.Legea nr.349/2002 cu modificările legale în vigoare (OG13/2003) în care se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de stat şi private (art.3 alin1ˆ1).

 

8. OMS. nr. 961/2016 privind Normele tehnice privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare

 

9.Ordinului M.S. nr.1226/2012 privind depozitarea şi gestionarea deşeurilor infecţioase:

 

10.Ordinul nr 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

 

10.Legea nr. 319/2006 – Legea securitătii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările legale în vigoare