ANUNŢ  

În urma finalizării examenului /concursului de ocupare a unui post de asistent medical în cadrul CPU comisia de concurs  au consemnat următoarele:

Nr. crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media generală

Rezultat examen

1

GRIGORAȘ  CARMEN

asistent medical generalist -CPU

52.5 puncte

Neprezentat interviu

RESPINS

2

VIERIU  MARIANA  CRISTINA

asistent medical generalist -CPU

75 puncte

ADMIS

Întocmit,

Secretar comisii