ACTE NECESRAE INTERNĂRII
în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de z
i

  • Buletin de identitate/Carte de identitate.
  • Trimitere (recomandare de internare) de la un medic specialist sau medic de familie aflat în relație contractuala cu casele de asigurări de sănătate.
  • Dovada calității de asigurat:

          – card de sănătate; (obligatoriu de la 01/09/2015)

          – adeverință de la casa de asigurări

 

CARDUL NATIONAL DE SANATATE

Având în vedere prevederile Ordinului comun MS/CNAS nr. 1032/564/2015, precum şi a Ordinului CNAS nr. 588/18.08.2015, începând cu data de 1 septembrie 2015, cardul naţional de sănătate devine unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asiguraţii cu vârsta de peste 18 ani.

 

Modul de acordare a serviciilor medicale începând cu data de 1 septembrie:

Asiguraţii care nu au intrat încă în posesia cardului pot să verifice daca  li s-a emis acest document prin accesarea  serviciului pus la dispozitie de CNAS la adresa: http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html  sau se pot adresa caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pentru verificare şi, după caz, eliberarea cardului de sănătate.

 

 

Mai multe informații la

 

Tel. 0230 - 371821 interior 13