Regulile privind accesul Reprezentantilor mass-media pe teritoriul Spitalului Municipal Vatra Dornei

     1. Toți  Reprezentanții mass-media care vor oferi informații inregistrate audio/video de pe teritoriul Spitalului Municipal Vatra Dornei, au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor si evenimentelor.

    2. Pe teritoriul Spitalului Municipal Vatra Dornei, accesul se face însoțit numai de către Purtătorul de cuvânt sau altă/alte persoană/e delegate de Managerul spitalului.

    3. Accesul Reprezentanților mass-media va fi permis pe teritoriul spitalului numai dacă aceștia își asumă prin semnătură respectarea prezentelor reguli.

    4. Accesul în spital se face numai echipat corespunzător cu halat și ecuson pentru identificare.

    5. Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații susținând că sunt persoane angajate ale spitalului.

    6. Reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări ale pacienților din cadrul spitalului decât după ce vor obține acordul scris al acestuia/acestora.

    7. Reprezentanții mass-media care vor obține și utiliza informații din cadrul spitalului folosind mijloace audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta consecințele. Utilizarea metodelor menționate anterior atrage după sine interzicerea accesului în cadrul spitalului cu alte ocazii.

    Regulile sunt specificate in Regulamentul intern al spitalului in Capitolul XVV, Art. 132.