Spitalul Municipal VATRA DORNEI este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Vatra Dornei, şi asigură asistenţă medicală completă, curativă şi preventivă a populaţiei din zonă.

       Este situat îintr-o zonă muntoasă, la o distanţă de circa 110 km de Spitalul Judeţean Suceava şi  circa  80 km de Spitalul Judeţean Bistriţa. Cea mai apropiată unitate spitalicească este Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc aflat la cca. 35 de km.  

     În cazuri de urgenţă, spitalul acordă asistenţa medico-chirurgicală tuturor persoanelor a căror stare necesită acest lucru.

     Unitatea asigură servicii medicale la circa 42.000 de locuitori, din care aproximativ 14.400 din Municipiul Vatra Dornei, iar restul din localităţile arondate .

     Pacienții care se adresează acestui spital provin astfel, în cele mai multe cazuri, dintr-un mediu caracterizat prin nivel de trai destul de modest, marcat atât de condițiile economice precare cat și de clima rece si umedă, vârste înaintate – îmbătrânire, natalitate scăzută, migrația tinerilor și, în consecință, o adresabilitate destul de ridicată a populației pentru diferite servicii medicale, inclusiv spitalicești. Din aceste motive, spitalul a încercat in timp să-și adapteze structura și serviciile la nevoile populației deservite.