Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media în urma susţinerii probei  scrise

Rezultat  examen

1

Albu Alina Nicoleta

Economist I-birou RUNOS

95 puncte

PROMOVAT

2

Fîrdea Felicia

Economist I-birou financiar contabil

95 puncte

PROMOVAT

3

Robu Paula Nicoleta

Referent specialitate II-birou AAT

95 puncte

PROMOVAT

Întocmit secretar comisii