Apartul funcţional îndeplineşte atribuţii legate de activitatea economico-financiară şi administrativ-gospodarească. Acestă componentă structurală asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii medico-sanitare.

  Activitatea economico-financiară si administrativ-gospodăreasca se asigură prin urmatoarele compartimente sau birouri:
   - Birou financiar-contabilitate;
   - Birou resurse umane, normare, organizare si salarizare;
   - Consilier Juridic;
   - Administrare, pază, P.S.I.
    Activitatea din sectorul de exploatare si întereţinere clădiri, instalaţii sanitare, electrice şi de încălzire, bloc alimentar şi curăţenie se desfăşoară de muncitori calificaţi si necalificaţi (instalatori sanitari, electriceni, bucatari, lucrători la spălătorie). În structura organizatorică, unitatea mai funcţionează cu magazii de obiecte de inventar, mijloace fixe si materiale, depozit carburanţi.
    În anul 2007, spălătoria a fost dotată prin investiţii de la bugetul de stat cu o maşină de spălat rufe industrială şi cu un calandru, şi din investiţii din venituri proprii cu o masină de spălat rufe cu uscător. Tot în 2007 unitatea a fost dotată prin investiţii de la bugetul de stat cu doua grupuri electrogene.