În vederea completării resurselor financiare necesare achiziționării de echipamentente de protecție pentru personal și pacienți, și dezinfectanți, necesare pentru prevenire infectării cu COVID 19 se pot face donații sau sposorizări în contul:

CONT DONAȚII:  RO39TREZ59721F370100XXXX   

BANCA:  TREZORERIA VATRA DORNEI

SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI
COD FISCAL: 4535414

Mulțumim tuturor celor care au contribuit sau vor contribui.

   CONDUCEREA SPITALULUI

 

 

 

 

 

În urma examenului  din data de 06.05.2021 de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a operatorului debutant din cadrul farmaciei cu circuit închis s-au consemnat următoarele rezultate

 

 

 

Nr.

crt.

COD IDENTIFICARE  CANDIDAT

Postul pentru care sustine examenul

Media în urma susţinerii probei  scrise

Rezultat  examen

1

4072

Operator date III - farmacie

100 puncte

PROMOVAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

Cod identificare candidat

FUNCŢIA PENTRU CARE SUSŢINE EXAMINAREA

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT SUSŢINERE PROIECT

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

1

4266

director financiar contabil

 5,75

 RESPINS

2

4314

director medical

 9.00

9,50 

9,76 

ADMIS/9,42 

3