I. Rreprezentanţi ai MINISTERULUI SANATATII

 • D-na BĂLAN MARINA DANA 
 -   DSP Suceava - membru
 • D-na. BOSANCU FIRUŢA
 - DSP Suceava - membru
 • Dl. SĂDEAN DINU FLORIN
 - DSP Suceava - membru supleant

 

II. Rreprezentanţi ai CONSILIULUI LOCAL

 • D-na. BENCHEA MACSIM SÎNZIANA
 -   consilier local - membru
 • Dl. MATEICIUC  ILIE
 - consilier local  -membru
 • D-na. OBREJĂ MARIANA
 - consilier local - membru supleant
 • D-na. VASILUŢ DANIELA NICOLETA
 - consilier local - membru supleant
     

 

III. Rreprezentaţi numiţi de PRIMAR

 • D-na. PINTESCU MARIA
 -   membru
 • Dl. DUDICI CEZAR CĂTĂLIN
 - membru supleant
     

 

IV. Rreprezentanţii COLEGIUL MEDICILOR SUCEAVA - cu statut de invitat

 • D-na. Dr. NEGREA MARIA CECILIA
 -   membru
 • Dl. Dr. ORMENY FRANCISC
 - membru supleant
     

 

V. Rreprezentanţii OAMMR - cu statut de invitat

 • As. princ. GIOSAN MARILENA
 -   membru
 • As. princ. COZMANCIUC LENUŢA
 - membru supleant
     

 

VI. Rreprezentanţii SINDICAT SANITAS - cu statut de invitat permanent

 • As. princ. NIGA VASILE
 -   membru
 • As. princ. TODASCA MIRELA
 - membru supleant
     

 

Dl. Ec. STAN IOAN VALENTIN  - MANAGER SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI, participant fără drept de vot

 

Conform DECIZIEI nr. 141  din  09.10.2017