Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media generală

Rezultat examen

1

MELINTE MIRELA

asistent medical principal coordonator– comp.pediatrie

96.25 puncte

ADMIS

2

ILIȘESCU  LARISA

asistent medical generalist –cabinet ambulatoriu de boli infecțioase

92.5 puncte

ADMIS

3

KISS MARIANA ODETA

infirmieră– secție chirurgie generală

75 puncte

ADMIS

 


          Candidații care au obținut minim 50 puncte în urma susținerii probei scrise pentru ocuparea postului de asistent medical generalist în cadrul CPU se vor prezenta ,pentru interviu în data de 09.03.2020 ora 09ºº.

 

Rezultatele probei scrise sunt următoarele

 

 

 

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Punctaj probă scrisă

Rezultat  probă scrisă

1

BOCA GENOVEVA ELENA

asistent medical generalist -CPU

27.5 puncte

NEPROMOVAT

2

GRIGORAȘ  CARMEN

asistent medical generalist -CPU

52.5 puncte

PROMOVAT pentru etapa următoare

3

NIGA VASILE

asistent medical generalist -CPU

47.5 puncte

NEPROMOVAT

4

VIERIU  MARIANA  CRISTINA

asistent medical generalist -CPU

70 puncte

PROMOVAT pentru etapa următoare

 

Întocmit,

 

Secretar comisii