Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media proba scrisa (A)

Media proba clinica/practica(B)

Punctaje cumulate (C)

Media generala

 

Rezultat  examen

1

BUTNARIUC IRINA MĂDĂLINA

medic specialist obstetrică ginecologie

 89 pct

 90 pct

 21.82 pct

 200.89

 ADMIS

 

Întocmit secretar comisie,