ANUNŢ

 

În urma finalizării examenului din data de 28.10.2019 ,comisia de examen a consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media generală

Rezultat examen

1

ANTONE  GEORGIANA ANTUSA

șef birou AAT

96.25 puncte

PROMOVAT

 Întocmit,

Secretar comisie