Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

ANTONE  GEORGIANA  ANTUSA

șef biou AAT

ADMIS