A N U N Ţ 

       În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii 250/2016 pentru modificare  completarea  OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare

În data de 29.05.2018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru

 

REZULTATE  FINALE  EXAMEN /CONCURS

În urma finalizării examenului/concursului din data de 13.12.2017 comisiile au consemnat următoarele:

                                                                             A N U N Ţ

       Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 13.12.2017 ,comisiile s-au întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând următoarele: